ZINĪBU DIENA UZSĀKOT JAUNO 2022./2023. MĀCĪBU GADU!

Kad kļavas lapas sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens un jaunais mācību gads. Par godu jaunajām mācību gadam pirmsskolā notika kopīgie svētki  „Mācību gadu sākot!!!!”. Viena no pasākuma daļām bija jautrās un sportiskās stafetes, kurās bērni varēja parādīt savas burtu un ciparu zināšanas. Protams, svētkos neizpalika jautri deju soļi, balonu un burbuļu izpriecas!

Jauno mācību gadu sākot novēlam visiem bērniem negurstošu zinātkāri un radītprieku, vecākiem – spēku un pacietību, atbalstot savus bērnus, pedagogiem – daudz jaunu ideju un izturību. 

Ar cieņu, PII “Stārķis” administrācija