Sniegavīra dzimšanas diena

Šogad 2.grupiņā Sniega dienas pasākums norisinājās neparasti. Skolotājas kopā ar bērniem ieplānoja organizēt Sniegavīra dzimšanas dienu. Bet lai varētu svinēt tādu dzimšanas dienu, bērni izpētīja sniega īpašības, taisīja krāsaino sniegu, ‘izcepa’ no sniega sniegavīram lielo torti iestādes teritorijā  un izveidoja sniegavīra ģimeni. Daudz dažādas aktivitātes norisinājās arī grupiņā, kad bērni spēlēja spēles ar paštaisīto sniegu, uztaisīja kopīgo lielu sniegavīru no ģeometriskām figūrām. Bet pašā dzimšanas dienas datumā pie bērniem ciemos atnāca pats sniegavīrs (pirmsskolas skolotāja Tatjana Barkovska) un bērni varēja viņam uzdāvināt iepriekš sagatavotās dāvanas.

Plānojot un gatavojoties svētkiem bērniem veidojās zināšanas par svētku gatavošanas gaitu, to norises secību, attīstījās sapratne, ka, iepriecinot citus, prieku gūsi arī pats.