Salātu diena grupiņā „Taurenīši”

19.oktobrī 2.grupas nedēļas temata ietvaros “Kas aug manā dārziņā?” aktīvi apguva jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas. Bērni droši darbojas ar virtuves piederumiem, apstrādāja dažādus dārzeņus un gatavoja vitamīnu salātus. Praktiski darbojoties bērni atkārtoja krāsas, mācījās stāstīt, kas ir veselīgais uzturs un kāpēc uzturā ir jālieto dārzeņi. Bērni, labprāt, ēda paša pagatavotos salātus un lepojās par paveikto darbiņu.

Sagatavoja skolotājas Svetlana Puškarjova un Tatjana Barkovska