Pastaiga Krīžu mežā "Koki rudenī"

Oktobra pēdējās dienās 2.un 3.grupas bērni devas pastaigā uz Križu mežu. Pastaigas laikā bērni nostiprināja zināšanas par koku nosaukumiem, iemācījās atšķirt skujas kokus no lapu kokiem, izpētīja, kādas kokiem ir lapas, stumbrs, saknes. Pastaigas laikā bērni nostiprināja teorētiski apgūtās zināšanas par kokiem rudenī, izmantojot dabas novērojumus. Svaigā gaisā viņiem rodas iespēja: analizēt, novērtēt, sistematizēt, komunicēt, praktiski likt lietā visas cilvēkam piemītošās maņas un sekmēt savu zinātkāri.

 Bērni atgriezās grupiņā nedaudz noguruši, bet priecīgi un jaunu iespaidu pilni. Pastaiga mežā ir krāsains mirklis bērnu ikdienā, kas ļauj ne tikai pabūt ārpus bērnudārza un iepazīt kaut ko jaunu, bet arī dod iespēju saliedēt grupas audzēkņus.

Sagatavoja pirmsskolas skolotāja Tatjana Barkovska