Latvijas dzimšanas diena!

Agrā rītā mirgojošs

Saules zelta stars –

Tā ir mana dzimtene.

Tā ir mana valsts.

18. novembris ir mūsu valsts lielākie svētki. Novembrī mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu.

Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, bērni kopā ar skolotājām zīmēja zīmējumus, veidoja valsts simbolikas atribūtus, rotāja iestādes telpas, mācījās dziesmas, dejas un rotaļas. Pasākums veltīts Latvijas valsts svētkiem tika atklāts klausoties Latvijas valsts himnu. Par godu svētkiem bērni dziedāja dziesmas, gāja dejās un rotaļās. 

Lepojamies ar mūsu talantīgiem bērniem! Paldies vecākiem par atbalstu un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča