Miķeļdienas svinības

29.septembrī tiek svinēti tradicionālie gadskārtu svētki Miķeļi, kuri ir rudens saulgriežu svētki. Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, arī mūsu pirmsskolas iestādē “Stārķītis” tika atzīmēta Miķeļdiena- rudens un ražas svētki. Svētki tika rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām, iepazīstināt ar tām saistītajām tautasdziesmām, dzejoļiem, rotaļām un mīklām.

Ciemos atnāca Miķelis – labs un bagāts vīrs, kurš stāstīja bērniem par Miķeļiem, kopā ar bērniem gāja rotaļās un dziedāja. 

Pēc izpriecas tiek organizēts Miķeļdienas tirdziņš. 1.,2.,3. grupas bērni kopā ar vecākiem parūpējušies par precēm tirdziņam. No dabas materiāliem tika uztaisītās rotaļlietas, rotājumi, krelles, aproces un citas smukas un noderīgas lietas.

Pateicamies visiem dalībniekiem par neatkārtojamām emocijām un labu noskaņojumu svētku laikā.

 Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča