Meteņi nāk!

Šodien mūsu pirmsskolas iestādes bērni atvadījās no ziemas un sagaidīja pavasari. Bērni iepazīstinājās ar Meteņu tradīcijām, tautasdziesmām, rotaļām, ticējumiem. Uz svētkiem, kuri notika ārā, bērni atnāca kā ķekatnieki, kuri jautri dejoja, dziedāja dziesmas, rotaļājās. Pasākuma beigās mazie ķekatnieki sadedzināja iepriekš sarakstītās zīmītes ar to, ko grib atstāt pagātnē. Pēc pasākuma grupās bērnus sagaidīja tradicionālais Meteņu cienasts - garšīgas pankūkas.

Sagatavoja mūzikas skolotāja Jeļena Šakele