Konkurss “Pīks un Pika” 2022

Katru gadu Jauniešu un bērnu centrs “Jaunība” organizē vokālu konkursu pirmsskolas audzēkņiem. Konkursa mērķis ir bērnu vokālās mākslas jaunrades attīstīšana un muzikāli estētiskās gaumes pilnveidošana. 

No mūsu bērnudārza konkursā piedalījās Polina Virovece ar dziesmu “Mani raduraksti. Polina Virovece saņēma I pakāpes Diplomu. 

Palies skolotājai Jeļenai Šakelei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča