Informācija topošajiem pirmklasniekiem un vecākiem

     No 1. februāra Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

     2023./2024.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2023.gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinuma.

Šogad nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1.februārī plkst.8.00 un pamatreģistrācija ilgs līdz š.g. 28.februāra plkst.16.00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:

1. Iesniegumu var iesniegt klātienē atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai:

o Ierodoties izglītības iestādē klātienē, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda vecāka (aizbildņa) personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu.

o Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) uzreiz tiek izsniegts rakstisks apliecinājums.

2. Iesniegumu var iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu:

o Iesniedzot iesniegumu elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1.februāra plkst.8.00.

o Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē.

Vairāk informācijas:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/no-1.februara-daugavpils-pilsetas-visparejas-izglitibas-iestades-saksies-nakamo-pirmklasnieku-registracija-23