Daudz laimes, Latvija!

Pieliec delnu pie acīm un skaties:

Līdz pat pēdējam olim viss Tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod mazo Latviju –

Lielākas nav.

/L.Briedis/

 Katram cilvēkam ir tikai viena zeme, kurā tas piedzimst. Šo zemi sauc par dzimteni. Mūsu dzimtene ir Latvija. 16. novembrī sarkanbaltsarkanā krāsā rotātā zāle svinējām Latvijas 103.dzimšanas dienu. Lepni skanēja mūsu dziesmas! Audzēkņi pārliecinoši un  izteiksmīgi runāja dzejoļus par dzimtenes  skaitumu, par Latvijas simboliem. Dejojot latviešu tautas dejas,  bērni pauda līksmi un dzīvesprieku. 

Pasākums beidzās ar garšīgā našķa baudīšanu.

22. pirmsskolas izglītības iestādes kolektīva vārdā sveicam mūsu mīļo Latviju svētkos!

Sagatavoja vadītājas vietniece J.Griņeviča