AKTUALITĀTES

 • Veselības stunda kopā ar Sarkano Krustu

  Par godu Olimpiskajam mēnesim 25.aprīlī pie mums ciemojās Sarkanā Krusta pārstāvis un novadīja bērniem no 1. un 3.grupas Veselības stundu. Bērniem bija iespēja pavingrot jautrās mūzikas pavadībā, piedalīties stafetēs, kurās bērni varēja parādīt savas prasmes skriešanā, lēkšanā, mešanā un komandas darbā. Liels paldies viesim par jaukām aktivitātēm un dāvanām.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Olimpiskā diena 2022

  Notikumiem bagāta diena - "Olimpiskā diena 2022"", kura tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. Ar devīzi - "100 gadi sportiņā"

  Aktīvi izvingrojāmies pie Olimpiskā vingrojuma kopā ar pirmsskolas skolotāju Ritu Šukeli, divas reizes apskrējām ap dārziņa ēku, izgājām dažādu uzdevumu kontrolpunktus, izdejojāmies un sveicām viens otru.

  Par kustīgu un aktīvu dzīves veidu!!!

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Konkursa rezultāti

  Martā mūsu audzēkņi aktīvi piedalījās lasītāju online konkursā, veltītā Korņeja Čukovska 140. gadadienai. Mēs no sirds apsveicam konkursa uzvarētājus Makaru Bachkou (3.vieta) un Alisi Mihailovu (3.vieta). Vairāk informācijas par konkursa rezultātiem: https://www.russkij-dom.lv/k-cukovska-jubileja-lasitaju-online-konkursa-rezultati.

  Pateicamies audzēkņiem un grupas skolotājām par aktīvu dalību.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Ciemos pie Saulītes

  22.martā 4.grupas bērniem notika pavasara satikšanas svētki. Bērni kopā ar skolotājām devās ciemos pie Saulītes, lai kopīgi papriecāties par pavasara atnākšanu. Mērķis šim pasākumam bija sniegt pozitīvas svētku emocijas bērniem un turpināt mācīt par pavasara dabas parādībām, tai skaitā par to, ka saulīte sāk spīdēt daudz biežāk un ilgāk. Līdz ar to bērni zīmēja sauli uz molberta, spēlēja aktīvās rotaļās „Saulīte un lietus”, „Saulriets”, zīmēja daudzveidīgas saulītes uz asfalta.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča