AKTUALITĀTES

 • Talkā, talkā, kopā darbu darīsim!

  Trešdien, 27. aprīlī Mārīšu grupiņa sarīkoja Lielo talku. Ar bērniem tika pārrunāts cik svarīgi ir nepiegružot dabu, par to, ka vide ir jākopj, lai pašiem būtu patīkami tajā uzturēties. Pēc tam 'Mārītes' devās uz mežu savākt atkritumus, ko citi bija aiz sevis atstājuši, ka arī bērni grāba lapas un iesēja priedes. Pasākums meža sākas ar iesildīšanos kopā ar jautro rotaļu „Vanagi un vistiņas”.

  Mums visiem ļoti patika šī diena. Čakli kopējā darbā bērnus atbalstīja skolotājas Rita Šukele un Danuta Žurova.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Veselības stunda kopā ar Sarkano Krustu

  Par godu Olimpiskajam mēnesim 25.aprīlī pie mums ciemojās Sarkanā Krusta pārstāvis un novadīja bērniem no 1. un 3.grupas Veselības stundu. Bērniem bija iespēja pavingrot jautrās mūzikas pavadībā, piedalīties stafetēs, kurās bērni varēja parādīt savas prasmes skriešanā, lēkšanā, mešanā un komandas darbā. Liels paldies viesim par jaukām aktivitātēm un dāvanām.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Olimpiskā diena 2022

  Notikumiem bagāta diena - "Olimpiskā diena 2022"", kura tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. Ar devīzi - "100 gadi sportiņā"

  Aktīvi izvingrojāmies pie Olimpiskā vingrojuma kopā ar pirmsskolas skolotāju Ritu Šukeli, divas reizes apskrējām ap dārziņa ēku, izgājām dažādu uzdevumu kontrolpunktus, izdejojāmies un sveicām viens otru.

  Par kustīgu un aktīvu dzīves veidu!!!

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča