AKTUALITĀTES

 • Latvijas dzimšanas diena!

  Agrā rītā mirgojošs

  Saules zelta stars –

  Tā ir mana dzimtene.

  Tā ir mana valsts.

  18. novembris ir mūsu valsts lielākie svētki. Novembrī mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu.

  Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, bērni kopā ar skolotājām zīmēja zīmējumus, veidoja valsts simbolikas atribūtus, rotāja iestādes telpas, mācījās dziesmas, dejas un rotaļas. Pasākums veltīts Latvijas valsts svētkiem tika atklāts klausoties Latvijas valsts himnu. Par godu svētkiem bērni dziedāja dziesmas, gāja dejās un rotaļās.

  Lepojamies ar mūsu talantīgiem bērniem! Paldies vecākiem par atbalstu un skolotājiem par ieguldīto darbu!

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Pastaiga Krīžu mežā "Koki rudenī"

  Oktobra pēdējās dienās 2.un 3.grupas bērni devas pastaigā uz Križu mežu. Pastaigas laikā bērni nostiprināja zināšanas par koku nosaukumiem, iemācījās atšķirt skujas kokus no lapu kokiem, izpētīja, kādas kokiem ir lapas, stumbrs, saknes. Pastaigas laikā bērni nostiprināja teorētiski apgūtās zināšanas par kokiem rudenī, izmantojot dabas novērojumus. Svaigā gaisā viņiem rodas iespēja: analizēt, novērtēt, sistematizēt, komunicēt, praktiski likt lietā visas cilvēkam piemītošās maņas un sekmēt savu zinātkāri.

  Bērni atgriezās grupiņā nedaudz noguruši, bet priecīgi un jaunu iespaidu pilni. Pastaiga mežā ir krāsains mirklis bērnu ikdienā, kas ļauj ne tikai pabūt ārpus bērnudārza un iepazīt kaut ko jaunu, bet arī dod iespēju saliedēt grupas audzēkņus.

  Sagatavoja pirmsskolas skolotāja Tatjana Barkovska

 • Pastaiga mežā „Dabas norises rudenī”

  Kad daba nemanot sāk krāsoties tikai rudenim raksturīgi izteiksmīgajās krāsās, ir laiks doties baudīt gleznaino Latvijas dabu un organizēt rotaļnodarbību mežā. 28.oktobrī 1.grupas bērni devās izzinošā pastaigā pa Krīžu mežu. Dodoties mežā bērni paņēma spainīšus, lai vērošanas, izpētes un dabas iepazīšanas process būtu interesantāks un bērns varētu pēc tam izveidot grupā savu rudens kolāžu. Mežs ir vieta, kur bērni noteikti attīsta tēlaino domāšanu.

  Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča