AKTUALITĀTES

 • Priecīgus svētkus!

  Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,

  Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

  Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.

  Lieldienu saule lai atspīd arvien!

  Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs

 • Lasītāju konkurss

  Martā mūsu audzēkņi pieņema dalību lasītāju online konkursā, veltītā Alekseja Tolstoja 140.gadadienai. Konkursā piedalījās audzēkņi no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm. No mūsu iestādes konkursā deklamēja dzejoļus: Aleksandra Ivanova, Jūlija Nilvaka, Tatjana Fominceva, Alise Mihailova un Anastasija Murašova. Mēs sirsnīgi pateicamies pedagogiem un izglītojamo vecākiem par atbalstu un sadarbību!

 • Teātra diena pirmsskolā

  30.martā pirmsskolā tika organizēta Teātra diena, kuru apmeklēja visu grupu bērni un viss iestādes kolektīvs.

  Mazie, bet talantīgie aktieri no 1.grupas ar lielu aizrautību radoši izspēlēja pasaku “Vecīša cimdiņš.” Bērniem taisīt kostīmus un gatavoties izrādei palīdzēja skolotājas Alīna Antāne un Nataļja Ļebedeva. Izrādei mūziku piemeklēja mūzikas skolotāja Jeļena Šakele.

  2.grupas bērni kopā ar skolotāju Tatjanu Barkovsku taisīja afišu un biļetes pasākumam, kā arī atbildēja par biļetes pārdošanu zālē.

  Paši mazāki bērni no 4.grupas kopā ar skolotāju Elvīru Lukšu uztaisīja ziedus aktieriem un uzdāvināja tos izrādes noslēgumā.

  Gribas cerēt, ka katrs šajā procesā guva gandarījuma devu, bet prieks par redzēto skatītājiem bija liels!

 • 22.marts ir Pasaules ūdens diena

  Cik mūsu ikdienā liela nozīme ir ūdenim? Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc ūdens jātaupa? Kur mēs ūdeni varam dabūt? Un kā ūdens nonāk pie mums mājās, bērnudārzā - tad, kad atgriežam ūdens krānu? Lai skaidri saprastu, kā tas īsti notiek, šogad mūsu PII “Stārķītis” svinēja ‘Pasaules ūdens dienu’, lai padziļināt izpratni par ūdens resursiem dabā. Aktivitāšu mērķis bija attīstīt bērnu priekšstatus par ūdeni, tā īpašībām un to nozīmi ūdens izmantošanā. Katras grupiņas skolotājas iepazīstināja pirmsskolēnus ar ūdens īpašībām, ūdens nozīmi cilvēka un visas planētas pastāvēšanā, palīdzēja pimsskolēniem saprast, ka ūdens resursu taupīšana un saglabāšana ir vitāli nepieciešama mūsu nākotnei.