22.marts ir Pasaules ūdens diena

Cik mūsu ikdienā liela nozīme ir ūdenim? Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc ūdens jātaupa? Kur mēs ūdeni varam dabūt? Un kā ūdens nonāk pie mums mājās, bērnudārzā - tad, kad atgriežam ūdens krānu? Lai skaidri saprastu, kā tas īsti notiek, šogad mūsu PII “Stārķītis” svinēja ‘Pasaules ūdens dienu’, lai padziļināt izpratni par ūdens resursiem dabā. Aktivitāšu mērķis bija attīstīt bērnu priekšstatus par ūdeni, tā īpašībām un to nozīmi ūdens izmantošanā. Katras grupiņas skolotājas iepazīstināja pirmsskolēnus ar ūdens īpašībām, ūdens nozīmi cilvēka un visas planētas pastāvēšanā, palīdzēja pimsskolēniem saprast, ka ūdens resursu taupīšana un saglabāšana ir vitāli nepieciešama mūsu nākotnei.