ZINĪBU DIENA

No kļavas lapas pirmā lapa ris

Klāt jau septembris…

Vēl vajag labi izpētīt ,

Kā ābecītē burtus sauc,

Kā zilgmē putni trauc ,

Kā krāsu toņus jauc .

Un uzzināt vēl ļoti daudz….

 

2. septembrī PII “Stārīķitis” ar svinīgu pasākumu sākās jaunais mācību gads. Pasaku tēls - Vienradzis (D.Žurova) - bērnus aicināja rotaļās, visi kopā dziedāja dziesmas, dejoja.

Lai mums visiem krāsains, enerģijas un radošām idejām pilns šis mācību gads! Lai veiksmīga sadarbība!

Sagatavoja vad.vietn. J.Griņeviča.