Vadītāja

Iestādes vadītāja: Oksana Groza

Tālrunis: 65447656

E-pasts: bernud22@inbox.lv

Izglītība: Augstākā pedagoģiskā 

Zinātniskais grāds: Maģistra grāds pedagoģijā

Pedagoģiskā darba stāžs: 21 gadi