"Pūcīšu" grupas Rudens krāsu medības

Šī gada 5. novembrī „Pūcīšu” grupiņa devās pārgājienā uz tuvāko Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona mežu, lai vērotu skaisto rudens krāšņumu. Pārgājiena mērķis bija rosināt bērnus vērot krāsu daudzveidību dabā, vērot dzīvo un nedzīvo dabu, veidot pozitīvu attieksmi pret ekosistēmu mežs.  Pirms došanās mežā, bērni izplānoja dažādas aktivitātes. Ejot pārgājienā, līdzi tika ņemti spainīši, kuros varēja ielikt kaut ko, kas iepatikās un uzrunāja katru (krāšņu lapiņu, brūno čiekuru, sarkanīgo krūma zariņu, gaiši zaļo sūnu pikucīti, zaļās aveņu un papardes lapas, kā arī pavisam negaidītus atradumus). Bērni vēroja meža krāsas caur dažādu formu trafaretiem. Izmantojot savāktos dabas materiālus, atkārtojām matemātiskās zīmes "lielāks", "mazāks"," vienāds". 
  Pēc atgriešanās grupā bērni no savāktajiem materiāliem nolēma izveidot rudens krāsu paleti. Pasākums bija saistošs bērniem, jo pārgājiena laikā bērni varēja pielietot gūtās zināšanas un gūt praktisku pieredzi, aktīvi darbojoties.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes

pirmsskolas izglītības skolotāja

Vita Piļecka