Pedagogi

Būsim pazīstami!

Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 11 pedagogi: 


Renāte Jakovļeva - vadītājas vietniece, latviešu valodas skolotāja. Darba pieredze - 7 gadi

Valentīna Okutova - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze - 32 gadi

Anna Borovska - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze- 16 gadi

Svetlana Puškarjova - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze - 7 gadi

Danuta Žurova - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze - 2 gadi

Olga Sokolova - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze – 33 gadi

Tatjana Barkovska - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze - 20 gadi 

Kira Semjonova - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze - 33 gadi 

Elvīra Lukša - pirmsskolas izglītības skolotāja. Darba pieredze - 19 gadi 

Tatjana Semjonova - pirmsskolas mūzikas skolotāja. Darba pieredze - 22 gadi

Jeļena Juhņeviča- logopēde. 


Galvenie mūsu pedagogu darba principi ir: radošs darbs,  regulāra sadarbība ar bērnu vecākiem, mīlestība pret bērnu, individuāla pieeja bērnu apmācībā. Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, plaši izmanto savā darbā bilingvālo apmācību.