Pedagogi

Būsim pazīstami!

Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 10 pedagogi: 


Inessa Kozlovska - vadītājas vietniece.

 Rita Šukele - pirmsskolas izglītības skolotāja.

 Svetlana Puškarjova - pirmsskolas izglītības skolotāja.

 Danuta Žurova - pirmsskolas izglītības skolotāja.

 Aleksandra Skvorcova- pirmsskolas izglītības skolotāja.

 Olga Sokolova - pirmsskolas izglītības skolotāja.

 Tatjana Barkovska - pirmsskolas izglītības skolotāja.

 Jeļena Šakele - pirmsskolas mūzikas skolotāja.

 Elvīra Lukša - pirmsskolas izglītības skolotāja.

Jeļena Juhņeviča- logopēde.

Galvenie mūsu pedagogu darba principi ir: radošs darbs,  regulāra sadarbība ar bērnu vecākiem, mīlestība pret bērnu, individuāla pieeja bērnu apmācībā. Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, plaši izmanto savā darbā bilingvālo apmācību.