Pārgājiens “Zelta rudens burvju mežā”

15. oktobrī 3.grupa “Marīte” devās pārgājienā uz maģisko rudens mežu. Pirms pārgājiena bērni izgatavoja savus skaistos rudens grozus. Maģiskajā rudens mežā bērni pētīja ceļā sastaptos kokus un krūmus un savāca savos groziņos dabas materiālus - koku lapas un to augļus.Pēc ekskursijas bērni aizpildīja darba lapas, kur katrs bērns aprakstīja savu mīļāko un skaistāko lapiņu no sava groza. Mežs bērniem atstāja skaistas dāvaniņas – krāsainas koku lapiņas. Uz tām bērni uzzīmēja novēlējumu mežam. Pārgājiena beigās bērni nolēma vēlreiz apmeklēt mežu un attēlot lapu krišanu. Informācijas bagāta, radoša un aktīva bija kopā pavadītā ekskursija. Par to liecināja audzēkņu aktīvā darbošanās un sarunas visas dienas garumā.

Rakstu sagatavoja 3. grupas skolotājas Rita Šukele un Danuta Žurova