Makulatūras un bateriju vākšanas konkurss

Kopš šī mācību gada sākuma Daugavpils pilsētas 22. Pirmsskolas izglītības iestāde startēja Makulatūras un Bateriju vākšanas konkursos.

Paldies par aktīvu sadarbību izglītojamo vecākiem, jo kopā šī mācību gada laikā esam savākuši vairāk nekā 320 kg makulatūras un vairāk par 32 kg bateriju, šādā veidā veicinot videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā.

Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

 

Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece S. Kazakeviča