Labo darbu nedēļa „Dāvanas dzīvniekiem Ziemassvētkos”

PII „Stārķītis” savos darba plānos cenšas iekļaut daudz interesantu un audzinošu pasākumu, kas bagātina ikdienas mācību darbu. Šogad ieplānojām iepriecināt mini zoodārza „Jurita” iemītniekus un savākt dzīvniekiem vitamīnus Ziemassvētkiem. Vecāki kopā ar bērniem bija ļoti aktīvi un atnesa uz pirmsskolu dažādus augļus un dārzeņus. Kopējiem spēkiem savācām divus maisus ar kāpostiem, vienu kasti ar āboliem, lielo pilno kasti ar burkāniem un vēl dažus citus dārzeņus. Jau pirms akcijas mūsu pirmsskolas skolotājas bērniem stāstīja par to, kā varam sagādāt prieku dzīvniekiem! Bērni ierosināja izveidot arī dažādus egles rotājumus, lai dāvātu dzīvniekiem svētku atmosfēru!

Aizvedot dāvanas, mini zoodārza „Jurita” saimniece sacīja mums lielu paldies par apciemošanu, iejūtību, uzņēmību, labām domām un vienkārši par labas attieksmes izrādīšanu. 

Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča