Miķeļdienas tirdziņš

Rudentiņ' bagāts vīrs, daudz tu vedi vezumā! Piedāvājam foto ieskatu Rudens svētku nedēļā.