AKTUALITĀTES

 • "Pūcīšu" grupas Rudens krāsu medības

  Šī gada 5. novembrī „Pūcīšu” grupiņa devās pārgājienā uz tuvāko Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona mežu, lai vērotu skaisto rudens krāšņumu. Pārgājiena mērķis bija rosināt bērnus vērot krāsu daudzveidību dabā, vērot dzīvo un nedzīvo dabu, veidot pozitīvu attieksmi pret ekosistēmu mežs. Pirms došanās mežā, bērni izplānoja dažādas aktivitātes. Ejot pārgājienā, līdzi tika ņemti spainīši, kuros varēja ielikt kaut ko, kas iepatikās un uzrunāja katru (krāšņu lapiņu, brūno čiekuru, sarkanīgo krūma zariņu, gaiši zaļo sūnu pikucīti, zaļās aveņu un papardes lapas, kā arī pavisam negaidītus atradumus). Bērni vēroja meža krāsas caur dažādu formu trafaretiem. Izmantojot savāktos dabas materiālus, atkārtojām matemātiskās zīmes "lielāks", "mazāks"," vienāds". Pēc atgriešanās grupā bērni no savāktajiem materiāliem nolēma izveidot rudens krāsu paleti. Pasākums bija saistošs bērniem, jo pārgājiena laikā bērni varēja pielietot gūtās zināšanas un gūt praktisku pieredzi, aktīvi darbojoties.

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes

  pirmsskolas izglītības skolotāja

  Vita Piļecka

 • Animācijas diena grupā "Pūcīte"

  2020. gada 28.oktobrī daudzās valstīs tiek svinēta Starptautiskā animācijas diena. Arī Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes 1.grupas “Pūcītes” audzēkņi un skolotāja izmantoja iespēju un organizēja savu animācijas dienu ar mērķi iepazīt animācijas veidošanas tehniku un izveidot video par aizvadītā mēneša tematu ,,Rudentiņš – bagāts vīrs”.

  Pirmajā pasākuma daļā ar īsfilmas palīdzību audzēkņi iepazina režisora, mākslinieka un animatora profesijas un viņu darba pienākumus. Bērni runāja par radošām profesijām, kā šīs profesijas pārstāvju darbs atšķiras no citām profesijām. Kopā tika pārrunāts, kā top animācija, un kādi sagatavošanās darbi jāveic.

  Pēc tam bērni kopā ar skolotāju Jeļenu sāka veidot paši savu animāciju. Vispirms bērni plānoja multfilmas sižetu, tēlus un fonu un uz runājošās sienas prāta vētras veidā piefiksēja savas idejas. Kad darbības plāns bija gatavs un pienākumi sadalīti, bērni, daloties nelielās grupiņās, sāka veidot nepieciešamos materiālus. Vienā aktivitāšu centrā bērni zīmēja animācijas fonu, otrā izgatavoja filmas varoņus un rudens veltes no plastilīna, citā bērni gatavoja vietu, kur tiks uzņemta animācija.

  Kad sagatavošanās darbi bija pabeigti, katrs bērns varēja iejusties operatora lomā un taisīt bildes, kamēr pārējie grupas bērni draudzīgi pārvietoja plastilīna figūriņas pa pašgatavotu fonu. Animācija tika samontēta ar mobilā telefona programmas VideoShow palīdzību. Kad multfilma bija gatava, bērni ar lielu interesi skatījās pašveidotu animāciju.

  Animācijas tapšanas procesā bērni apguva tādu mūsdienās svarīgu darba formu kā darbs komandā, kur ir nozīmīga pienākumu sadalīšana, atbildība par savu darbu. Bērni pilnveidoja digitālās prasmes, attīstīja prasmi sacerēt stāstus, veidot secīgu sižetu. Bērni guva pieredzi radoši darboties un gūt prieku no paveiktā.

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes

  pirmsskolas skolotāja Jeļena Griņeviča.