AKTUALITĀTES

 • Pārgājiens "Koki rudenī"

  Oktobra pirmajā nedēļa 2.grupas bērni devas pārgājienā uz Križu mežu. Pārgājiena galvenais uzdevums bija kārtējo reizi pārliecināties, cik daudz interesanta ir mums visapkārt, cik vēl daudz ir jāiepazīst un cik skaista tomēr ir Latvijas daba. Pārgājienā bērni nostiprināja zināšanas par koku nosaukumiem, iemācījās atšķirt skujas kokus no lapu kokiem, izpētīja, kādas kokiem ir lapas, stumbrs, saknes. Bērni savos groziņos salasīja daudzveidīgus dabas materiālus - lapas, čiekurus, zariņus, ar kuriem pēc tam radoši darbojas grupiņā.

  Bērni atgriezās grupiņā nedaudz noguruši, bet priecīgi un jaunu iespaidu pilni. Pārgājiens ir krāsains mirklis bērnu ikdienā, kas ļauj ne tikai pabūt ārpus bērnudārza un iepazīt kaut ko jaunu, bet arī dod iespēju saliedēt grupas audzēkņus.

  Sagatavoja pirmsskolas skolotājas Svetlana Puškarjova un Tatjana Barkovska

 • Pārgājiens “Zelta rudens burvju mežā”

  15. oktobrī 3.grupa “Marīte” devās pārgājienā uz maģisko rudens mežu. Pirms pārgājiena bērni izgatavoja savus skaistos rudens grozus. Maģiskajā rudens mežā bērni pētīja ceļā sastaptos kokus un krūmus un savāca savos groziņos dabas materiālus - koku lapas un to augļus.Pēc ekskursijas bērni aizpildīja darba lapas, kur katrs bērns aprakstīja savu mīļāko un skaistāko lapiņu no sava groza. Mežs bērniem atstāja skaistas dāvaniņas – krāsainas koku lapiņas. Uz tām bērni uzzīmēja novēlējumu mežam. Pārgājiena beigās bērni nolēma vēlreiz apmeklēt mežu un attēlot lapu krišanu. Informācijas bagāta, radoša un aktīva bija kopā pavadītā ekskursija. Par to liecināja audzēkņu aktīvā darbošanās un sarunas visas dienas garumā.

  Rakstu sagatavoja 3. grupas skolotājas Rita Šukele un Danuta Žurova

 • Pasākums "Rudens klāt!" grupiņā "Cālīši"

  Rudens Latvijā ir tik skaists, ka vērts par to īpaši priecāties. Arī pie mums pirmsskolas iestādē ir jaušama rudens dvesma. 14. oktobrī ciemos pie 4.grupas bērniem bija ieradusies pati Rudens, ar burvestībām, brīnumiem un noslēpumiem. Kopā ar Rudeni bērni dejoja, spēlēja kustības spēlēs un pirkstiņu rotaļās ar čiekuriem. Svētku noslēgumā Rudens dāvināja bērniem garšīgus un smaržīgus rudens ābolus. Viss rudens krāšņums vēl ir priekšā, tāpēc arī turpmāk būsim radoši, izmantosim rudens veltes, gan izziņai, gan radošām izpausmēm, gan praktiskām lietām.

  Sagatavoja pirmsskolas skolotāja Olga Sokolova