AKTUALITĀTES

 • Makulatūras un bateriju vākšanas konkurss

  Kopš šī mācību gada sākuma Daugavpils pilsētas 22. Pirmsskolas izglītības iestāde startēja Makulatūras un Bateriju vākšanas konkursos.

  Paldies par aktīvu sadarbību izglītojamo vecākiem, jo kopā šī mācību gada laikā esam savākuši vairāk nekā 320 kg makulatūras un vairāk par 32 kg bateriju, šādā veidā veicinotvidei kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

  Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā.

  Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

  Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece S. Kazakeviča

 • Pieredzes apmaiņas pasākums Daugavpils pilsētas pirmsskolu vadītāju vietniekiem un pedagogiem

  Citējot dinozauru paleontologu un dabas mentoru bērniem Skotu Donaldu Samsonu, “mēs rūpējamies par to, ko mīlam, mīlam to, ko saprotam, bet saprotam to, ko iepazīstam. Un rūpes par dabu sākas ar tās iepazīšanu.”

  Šī gada 23. martā Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde ZOOM platformas tiešsaistē dalījās savā pieredzē ar mūsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm par gada griezumā izpētīto, aktualizēto un mācību procesā īstenoto tematu: „Dabas resursu izmantošana mācību procesā kā bērna ekoloģiskās audzināšanas metode dabaszinātņu jomā”.

  Pasākumā tika stāstīts par to kā rosināt bērnus iemīlēt dabu un izprast tajā notiekošos procesus, kā arī tādām mācību metodēm, kā āra nodarbības, projektu nedēļas un tematiskās izpriecas.

  Liels paldies kolēģēm par augsto pasākuma novērtējumu un iespēju dalīties pieredzē.

  -Administrācija-

 • Pasaules ūdens diena

  Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, šī gada 22. martā Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotāji nodarbību un tematisko pasākumu laikā aktualizēja ūdens tematu, spēlējot dažādas spēles, veicot eksperimentus un pētījumus.

  Tematisko pasākumu laikā, tika rosināts aizdomāties par ūdens nozīmi un lietojumu ikdienas dzīvē, par to, kam vēl nepieciešams ūdens. Bērni mācījās būt taupīgi, lai ūdens netiktu tērēts lieki.

  Aktīvi darbojoties, bērni guva pozitīvas emocijas un pieredzi ūdens nozīmes izziņā un secināja, ka ūdeni nevajadzētu piesārņot, jo tad viss dzīvais var pazust.

  Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece S. Kazakeviča