Par mums

Mīļi sveicināti Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā!

Darba laiks: 7.00- 18.00

diennakts grupa (no pirmdienas plkst. 7.00 līdz piektdienai plkst 18.00)

Piedāvātās programmas: mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Mācību valodas: 1-3 gadiem- krievu, 3-7 gadiem- bilingvāli(krievu, latviešu)

Grupu skaits: 4

Bērnu vecums, no kura pieņem iestādē: 1 - 7  g. 

Specifika: pieņem bērnus no 1 g. vecuma, jo ir izstrādāta metodika darbam ar šo vecumu.

Diennakts grupas vecums: 1- 7 g.

Papildus nodarbības: logopēda bezmaksas nodarbības, ritmikas un horeogrāfijas maksas nodarbības. 

Padziļinātie darba virzieni: mūzikas individuālas nodarbības, individuāla sagatavošana skolai pēc vecāku vēlmēm. 

Cita informācija: pirmsskolas iestāde atrodas ekoloģiski tīrā rajonā blakus atrodas mežs, liela uzmanība tiek pievērsta bērnu atveseļošanai.